Ordered List

KEMAHIRAN MENJAMIN KEHIDUPAN

SISTEM KASTAAllah menciptakan manusia secara berbeza-beza untuk saling kenal mengenali dan menyambung ikatan persaudaraan (silaturrahim)


Sistem kasta telah menentukan bahawa masyarakat beragama Hindu dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan peringkat. Pada umumnya, kelas tertinggi ialah para Brahmin atau Brahmana, manakala kelas terendah ialah kaum pariah.

Berikut menunjukkan kelas-kelas yang terdapat di dalam sistem ini.

Sistem Kasta

  1. Brahmin
  2. Ksatriya
  3. Vaisya
  4. Sudra
  5. Pariah


Sambung Baca

No comments :