Ordered List

KEMAHIRAN MENJAMIN KEHIDUPAN

PEPERIKSAAN KEKOMPETENAN PENDAWAIAN ( PW1 / PW2 ) SESI 2 / 2009

Kepada semua calon sesi 1 dan 2 / 2007 yang akan menduduki Peperiksaan Kekompetenan Pendawai ( WIREMAN ), peperiksaan berkenaan akan diadakan pada 13 - 17 / 07 / 2009.

Setiap calon yang layak hendaklah melengkapkan borang GM ( PE ) 01, GM ( PE ) 02 dan ST ( PE ) 1 Pin 4 / 2002. Pada setiap borang tersebut hendaklah dilampirkan bersama :

1. Salinan Sijil Berhenti Sekolah
2. Salinan Sijil Akademik Tertinggi
3. Salinan Sijil Kemahiran GIATMARA
4. Surat Akuan Majikan ( tempoh mula dan tamat latihan loji )
5. 4 Keping Gambar ( ukuran pasport )
6. Borang Q ( majikan )
7. Fee Peperiksaan

Borang permohonan yang telah lengkap, hendaklah diserahkan kepada Pejabat GIATMARA Negeri selewat lewatnya pada 08 / 05 / 2009.

PPI Negeri akan membuat semakan dengan kerjasama Penyelaras Zon bermula pada 11 - 15 / 05 / 2009.

Selamat Menempuh Peperiksaan.