Ordered List

KEMAHIRAN MENJAMIN KEHIDUPAN
Kalau kita guru,
adakah kita guru yang bercakap dan yang bersikap?
Apakah kita guru yang berkata dan mengkota?
Tentulah kita boleh menjawabnya
Bercakap mudah, bersikap payah
Berkata mudah, mengkota susah

Kalau kita guru yang berkata dan mengkota,
kita guru yang mendidik dan menjadi contoh
Jika kita guru yang bercakap sahaja, kita bukan guru
kita sebenarnya seorang penyampai maklumat
Atau kita guru yang hanya sekadar memberitahu

Kalau kita guru yang bercakap dan berbuat,
kita akan dihormati
Murid-murid kita akan berkasih dan sayang serta taat
Kalau murid-murid kita ganas,
tidak mendengar cakap,
susah hendak didisiplinkan
Koreksilah diri
Suluhlah diri,
apakah kita juga seorang yang taat

Guru ibarat sebatang kayu,
jika lurus kayu itu,
maka luruslah bayangannya
Bengkok kayu bengkoklah bayangannya
Begitulah guru yang baik,
baik pulalah murid-muridnya
Kalau ada sedikit-sedikit yang jahat itu biasalah
Ianya sekadar untuk menguji,
sabar atau sebaliknya

Oleh itu disamping kita perhatikan murid-murid,
kita perhatikanlah juga diri kita
Apakah kita seorang guru,
atau hanya seorang penyampai