Ordered List

KEMAHIRAN MENJAMIN KEHIDUPAN
PEPERIKSAAN KEKOMPETENAN PENDAWAI PW1 / PW2 PERINGKAT INSTITUSI GIATMARA MALAYSIA


ADALAH DIMAKLUMKAN PEPERIKSAAN PENDAWAI SESI 1/2010 DIJADUALKAN BERLANGSUNG PADA 08/02/2010 SEHINGGA 12/02/2010. SEMUA BUKU LOG CALON CALON PEPERIKSAAN PERLU DISERAHKAN KEPADA PANEL PEMERIKSA PADA 06/02/2010 UNTUK SEMAKAN SEBELUM CALON MENDUDUKI PEPERIKSAAN.

No comments :